Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt om siffror och bokstäver Maskrosen vt 17

Skapad 2017-04-11 12:59 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola

Mall

Innehåll

Avsnitt 1 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

170411: Vi har siffror och bokstäver på våra väggar på avdelningen som barnen tittar och intresserar sig för. 

 

    - Vad gör barnen ?

170411: De tittar på alfabetet som sitter uppe på väggen. Flera av barnen letar efter sin första bokstav i namnet och vet hur den ser ut. Barnen tittar också mycket på de siffror vi har sitter uppe. 0-10. De räknar saker och varandra. Flera av barnen letar siffror och bokstäver även på andra ställen än inne på avdelningen. 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

170411: Vi vill följa barnens intresse för siffror och bokstäver och arbeta med detta för att bland annat stärka deras uppfattningar om detta. Vi vill också genom arbetet med bokstäver bredda deras kunskaper om ord och vidga deras ordförrråd. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan i Kopplat material. 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: