Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - klassisk musikhistoria

Skapad 2017-04-11 13:02 i Svärdsjöskolan Falun
Den klassiska musiken ligger till grund för dagens musik. För att få en förståelse för dagens musik ska vi titta tillbaka och se hur musiken och samhället samverkade och utvecklades.
Grundskola 7 – 9 Musik
Den klassiska musiken ligger till grund för dagens musik. För att få en förståelse för dagens musik ska vi titta tillbaka och se hur musiken och samhället samverkade och utvecklades.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Kunna använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.             

 2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsfulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
 • Du kommer få lära dig lite om de olika tidsepokerna och vad som utmärkte dem. Vilka tonsättare levde då och vilka verk gjorde de
 • Hur hänger den klassiska musiken ihop med dagens musik?

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du kommer att få göra lite egna eftersökningar tillsammans med den grupp du arbetar
 • Ni ansvarar för en epok var
 • Tillsammans skapar vi en tidslinje och sammanfattar tillsammans   

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Analysera
 • Samtala om    

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur -  Gruppuppgift, gemensamma diskussioner
 • När -  I slutet av arbetsområdet 
 • Vem - Magnus
 • Formativ bedömning - efter hand med tyngdpunkt på efter arbetsområdet

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Mu
Musik - klassisk musikhistoria

F
E
C
A
Eleven kan föra ...underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. .
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Ny aspekt
Dessutom kan eleven...urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med... urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
...i viss utsträckning ...viss säkerhet
...relativt hög ...relativt god
...hög ...god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: