Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-04-11 14:35 i Wallbergsskolan Grundskolor
Vi ska jobba med kraft och rörelse i klassrummet och på skolgården. Vi ska göra praktiska övningar för att få förståelse för bl a vad tyngdkraft, friktion och tyngdpunkt är.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Med hjälp av olika redskap på skolgården och i klassrummet kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Vi ställer hypoteser och gör slutsatser av våra experiment. Vi är nyfikna och dokumenterar och diskuterar resultaten från våra experiment.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • NO 1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. 
 • NO 1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. 
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Begrepp

 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • balans
 • gravitation - tyngdkraft
 • friktion

Arbetssätt

Vi ska göra praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt.

Vi ska se på film. 

Eleverna ska få olika uppdrag där de får ställa hypoteser, genomföra enkla undersökningar och visa  och beskriva sina resultatet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan utföra systematiska undersökningar, hur du gör hypoteser, försöker förklara resultatet och använda nya begrepp. Det vill säga hur du kan samtala om tyngdkraft, friktion och rörelse när vi har gjort undersökningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: