Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 4

Skapad 2017-04-11 21:10 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Svenska
I arbetet med Argumenterande text kommer du få framföra och argumentera för en åsikt. Så passa på att argumentera för något som du vill ändra på.

Innehåll

Kopplingar till Läroplanen

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Målet med undervisningen

Under arbetets gång kommer du lära dig om:

         Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

   

  Tala, lyssna och samtala

   

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

   

  Berättande texter och sakprosatexter

   

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

   

  Språkbruk


  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

 

Undervisning och arbetssätt

Under arbetet kommer du få:

 • förståelse för att syftet med argumenterande texter är att påverka och övertyga mottagaren,
 • se och lyssna på argumenterande texter för att få förförståelse,
 • lyssna på och delta vid genomgångar,
 • titta på film vid genomgång,
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd,
 • lära dig och kunna använda de språkliga drag som finns i en argumenterande text, 
 • delta när klassen gemensamt skriver argumenterande text,
 • skriva argumenterande text tillsammans med axelkompis,
 • skriva argumenterande text enskilt,
 • förbereda och muntligt framföra dina argument,
 • lyssna aktivt när andra elever muntligt redovisar sin argumenterande texter,
 • delta och ge respons på andra elevers redovisningar.

 

Bedömning

Följande moment kommer ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet: 

 • muntliga aktivitet i klassen,
 • din/dina skriftliga argumenterande text/texter,
 • muntlig respons på andras argumenterande texter.

 

Följande förmågor kommer att bedömas: 

Förmågan att...

 • förstå syftet med en argumenterande text,
 • kunna skriva en argumenterande text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen,
 • kunna skriva en argumenterande text där åsikter och argument gör budskapet tydligt,  
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text,
 • förbereda och muntligt framföra dina argument,
 • ge respons på andras argumenterande texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text åk 4

Rubrik 1

Argumenterande text åk 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mottagare
Du kan skriva en text där innehållet är begripligt och en tes presenteras.
Du kan skriva en text där innehållet är relativt tydligt och en tes med några argument presenteras.
Du kan skriva en text där innehållet är tydligt och en tes med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Struktur
Du kan till viss del följa strukturen för en argumenterande text.
Du kan följa strukturen för en argumenterande text.
Du kan följa strukturen för en argumenterande text på ett tydligt sätt.
Inledning
Du kan skriva en inledning med en personlig åsikt t ex "Jag tycker …”.
Du kan skriva en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Du kan skriva en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar din ståndpunkt.
Argument
Du kan skriva en text som innehåller en tes och har minst ett argument och ett motargument.
Du kan skriva en text som innehåller en tes och minst två argument och ett motargument.
Du kan skriva en text innehåller tydliga och underbyggda argument och motargument.
Sammanfattning
Du kan till viss del sammanfatta din text. Du får med någon del av din text i sammanfattningen.
Du kan sammanfatta din text. I sammanfattningen kan du återge någon/några av dina argumentationer.
Du kan på ett tydligt sätt sammanfatta din text. I sammanfattningen kan du återge de viktigaste delarna av din argumentation.
Språkliga drag
Du kan delvis använda ett varierat språk och binder ibland samman texten.
Du kan använda ett varierat språk och binder samman texten på ett varierat sätt.
Du kan använda språket på ett mycket varierande sätt och binder samman texten på olika sätt.
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du framför din muntliga redogörelse genom att läsa i från dina anteckningar utan att titta på dina mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Du har ögonkontakt med dina mottagare någon/några gånger under redogörelsen och du tar till viss del hjälp av kroppsspråket för att tydliggöra ditt budskap.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Du har ögonkontakt med dina mottagare under din redogörelse och du använder dig av kroppsspråk för att tydliggöra ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: