Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati avd Bollen

Skapad 2017-04-12 07:41 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni hör nedan.

.

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga och genom detta skapa ett positivt klimat mellan barn och vuxna.

Vårt mål med detta är också att öka förståelsen för varandra och våra olikheter.

 

Aktivitet:

Vi arbetar utifrån böckerna i serien "En liten kompisbok", där vi läser och samtalar om dem. Vi ser på små korta avsnitt från UR som handlar om "Ugglan och kompisproblemet". Utifrån detta samtalar vi ,ritar och målar.

Vi sjunger vår kompissång med tecken och använder oss av korta massagestunder med massagesagor.

Uppmärksammar "Rockasocka dagen" med barnen och visar på att "Alla är vi olika men har lika värde".

 

När? Var? Hur? Varför?

Under perioden februari -april arbetar vi med detta under det dagliga arbetet, samlingar och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå. Genom massagen rör barnen vid varandra på ett lugnt och stillsamt sätt som främjar den empatiska förmågan.

För att få bra kompisrelationer behöver man arbeta extra med att lära barnen ta hänsyn och lyssna till varandra. Detta skapar också ett positivt klimat på hela avdelningen.  

 

Resultat - hur blev det?

Empati är något som man måste arbeta med kontinuerligt under året, sedan är det bra att ha det som ett tema och göra oss alla mer uppmärksamma på detta.

Vi tycker att genom att se korta filmavsnitt, läst böcker och samtalat om bilder så har det varit lättare att sätta ord på känslor och hur vi är mot varandra.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Vi använde oss bl.annat av målningen "Grindslanten". Vi skrev ut den på bild och visade den även på tv-skärmen under samtalen. Det resulterade i många frågeställningar hos barnen. Vad har hänt?  Varför är flickan ledsen? Hur skulle barnen gjort istället osv. 

Till nästa gång kan vi tänka på att dela in oss i fler smågrupper då lättare fler kommer till tals av barnen.

Vi har barnen delade på samlingarna men kan även dela upp dem vid andra aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: