Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2017-04-12 08:31 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundsärskola F – 3 Svenska
Svenska åk 2, särskolan

Innehåll

Svenska

Målet med undervisningen är att du ska träna och utveckla dessa förmågor, med hjälp av bild-, tecken- och vuxenstöd:

 

Bedömning

Tala och lyssna

Du ska:

  • kunna berätta till en enkel bild
  • kunna berätta om när jag är glad/ledsen
  • kunna tala om min adress

 

Läsa och skriva

Du ska:

  • kunna bokstävernas namn och hur de låter
  • känna igen några ordbilder t.ex. mamma, pappa, och jag, du
  • kunna läsa enkla ord och para ihop med en bild
  • kunna skriva med mellanrum mellan ord
  • kunna skriva stor bokstav i början av namn

 

Berättande texter och faktatexter

Du ska:

  • känna till några enkla sånger
  • kunna kombinera ord och bilder
  • veta vad teater och rollspel är
  • känna till och har sett olika filmer

Språkbruk

Du ska:

 • kunna med kroppsspråket visa om jag är ledsen/glad

 

Arbetsform

 • träna på att skriva
 • träna på alfabetet
 • träna på att läsa
 • arbeta i din svenska bok
 • lyssna på högläsning
 • lyssna på musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: