Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 6, vt 17

Skapad 2017-04-12 09:04 i Västerby skola Hedemora
Lagar och regler
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära dig om lagar och regler i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler. Vi kommer att titta på vad det är som gör att man begår brott och vad som händer om man bryter mot olika lagar, vad får man för straff (påföljd)? Vi ska även titta på de olika grundlagarna och vad de betyder.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler

Några olika lagar

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation.


Du kommer att få se på filmer som behandlar ämnet.

Följande begrepp kommer att diskuteras

Lagar (Grundlagar), straffmyndig, påföljd, kriminell, kriminalitet, ungdomsbrott, fängelse, ungdomsvård, rättegång, polis, åklagare, advokat, misstänkt, förundersökning, häkte, anhålla, åtal, m.fl.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din förmåga att beskriva och föra resonemang om hur det rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda.

T.ex. beskriva några av våra lagar och grundlagar som finns och orsakerna till att vi har dessa. Du kan beskriva händelsekedjor när ett brott begåtts. Samt föra resonemang om hur brott påverkar indivder och samhälle.

Avslutande prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lagar och regler

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
FÖRSTÅELSE (Rättsliga str.)
Du förstår innebörden av några av stegen i en rättegång.
Du förstår innebörden av minst två av de olika stegen i en rättegång.
Du förstår innebörden av flera av de olika stegen i en rättegång.
ANALYS, Konsekvenstänkande
Du kan ge en rimlig förklaring till vad brott får för konsekvens.
Du kan ge minst två rimliga förklaringar till vad brott får för konsekvenser.
Du kan ge flera rimliga förklaringar till vad brott får för konsekvenser
FAKTA (Begrepp)
Du använder några begrepp som har med rättsskipning att göra.
Du använder flera begrepp som har med rättsskipning att göra.
Du använder många begrepp som har med rättsskipning att göra.
Brottsbeskrivning - olagligheter
Du kan ge en rimlig anledning till varför klotter är olagligt.
Du kan ge minst två rimliga anledningar till varför klotter är olagligt.
Du kan ge flera rimliga anledningar till varför klotter är olagligt.
FÖRSTÅELSE
Du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge få- och korta orsaksförklaringar.
Du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge fler- och längre orsaksförklaringar.
Du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge många- och långa orsaksförklaringar.
FÖRSTÅELSE (begrepp)
Du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge enkla förklaringar.
Du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge utvecklade förklaringar.
Du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge väl utvecklade förklaringar.
FÖRSTÅELSE (rättsliga str.)
Du förstår i huvudsak innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig.
Du förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig. Du visar det genom att beskriva fler och längre samband mellan dem.
Du förstår väl innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig. Du visar det genom att beskriva fler och längre samband mellan dem.
ANALYS (Elevnära samh.frå.)
Du ger enkla förslag på hur man kan minska brottslighet och med enkla resonemang argumentarar för ett rimligt straff utifrån brott och ålder på gärningsman.
Du ger utvecklade förslag på hur man kan minska brottslighet och med utvecklade resonemang argumentarar för ett rimligt straff utifrån brott och ålder på gärningsman.
Du ger välutvecklade förslag på hur man kan minska brottslighet och med välutvecklade resonemang argumentarar för ett rimligt straff utifrån brott och ålder på gärningsman.
Information och källor
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: