Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Orientering åk 6. Vt 2017

Skapad 2017-04-12 10:28 i Munkedalsskolan Munkedal
Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med området orientering som handlar mycket om att hitta på kända platser och att veta hur du läser av en karta.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Orientering i närområdet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna därför få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll (centralt innehåll)

 • Kartors uppbyggnad, åt vilket håll håller du en karta?
 • Karttecken och dess betydelse
 • Följa en karta i känd miljö både inomhus och utomhus
 • Passa kartan!
 • Stjärnorientering
 • Kartteckenstafett

Konkretisering av målen (kunskapskraven)

Eleven ska kunna:

 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden.
 • orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Förebygga skador vid orientering. Till exempel, använda övergångsställe vid övergång av väg.  

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Genomföra aktiviteter inomhus och utomhus t ex kartteckenstafett, passa kartan, linjeorientering etc.
 • Gå igenom och öva på de vanligaste karttecknen, olika färgers betydelse på kartan och kontrollmarkeringar (start, kontroll, mål).
 • Orientera i kända miljöer, för eleverna t ex skolgården och bostadsområden runt skolan.
 • Prov i karttecken och dess betydelse.
 • Arbeta med kamratbedömning.

 

Perioden avslutas med en orienteringsdag i maj uppe vid Bruksskolan.

 

Bedömning

Du har visat att du har lärt dig när du:

 • kan de vanligaste karttecknens betydelse. (muntligt och skriftligt)
 • kan olika färgers betydelse.
 • praktiskt visat att kan passa kartan dvs att det är du som rör dig runt kartan, inte kartan som rör sig runt dig. Kartans topp håller du alltid mot norr. Med hjälp av en kompass kan du se åt vilket håll norr är.
 • praktiskt visar att du kan följa en karta i en känd miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Ämnesmatris Idrott & hälsa år 6. Vt- 2016

På väg att nå mål
E
C
A
Orientering
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: