Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Energikällor, elektricitet och magnetism. V-16-20

Skapad 2017-04-12 12:39 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur funkar ett batteri? Hur funkar en glödlampa? Varför kan magneter bara sitta ihop med varandra på ena sidan men inte på andra? Var får vi energin som vi använder för att ladda våra mobiler ifrån? Allt det här och mycket mer ska vi lära oss mellan vecka 16-20 i Fysik om energikällor, elektricitet och magnetism.

Innehåll

Syfte

"Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling." - Skolverket, 2011.

Då människan blir allt mer och mer beroende av elektrisk energi är det allt viktigare att veta hur vi får elektrisk energi och hur den fungerar. 

Undervisning och arbetsformer

V.16
Introduktion till elektricitet. Vi går igenom grunderna tillsammans och diskuterar kring viktiga begrepp som kommer följa med genom temats gång.

V.17
Fördjupning om statisk elektricitet och elektrisk ström. Eleverna ser på en video och i helklass ritar vi på tavlan för att förklara begrepp och fenomen.

V.18
Fördjupning om strömstyrka och spänning. Eleverna kommer dramatisera en saga för att beskriva hur en glödlampa fungerar. 

V.19
Sammanfattning. Vi sammanfattar och lyfter de begrepp och fenomen vi undrar över. Först tänker vi själva, sedan i par och slutligen alla tillsammans.

V.20
Bedömningstillfälle. Eleven gör en uppgift om energikällor, elektricitet och magnetism.  

Bedömning - vad, hur och när

Vad: 
* I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

* Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning, och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Hur:
Vi ett givet bedömningstillfälle mot slutet av temat kommer eleven få möjligheten att visa sina kunskaper genom att utföra en uppgift skriftligt eller muntligt. 

När:
Vid ett givet tillfälle under vecka 20 får eleven möjligheten att visa sina kunskaper.

Matriser

Fy
Fysik - Energikällor, elektricitet och magnetism. V-16-19

Kunskap ej bedömd
Behövs komplettera
Godtagbara kunskaper
Delvis väl godtagbara kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fysikaliska samband
Fysik
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energis källor, användning och flöde
Fysik
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: