Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-04-12 12:50 i Båtsmansskolan Härryda
Om olika aspekter på hållbar utveckling
Grundskola 9 Svenska Biologi Geografi
Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Ni kommer att få nya kunskaper om hur vi människor påverkar Jorden och ni kommer att få fundera ut hur vi kan skapa hållbara lösningar för framtiden.

Innehåll

Ni ska arbeta i grupper om ca 4 personer och göra en miljöfilm.

Tid: v. 17 - 23

 

Arbetsgång:

1. Ta reda på den fakta som ni behöver till filmen.

2. Skriv ett manus

3. Gör filminspelningen

4. Redigera filmen

5. Spela upp filmen för elever och lärare.

 

Följande information ska finnas med i filmen:

  • Resonemang kring klimatförändringarna. Vad beror dessa på (olika teorier) och vilka konsekvenser får de för människa, samhälle och miljö?
  • Förslag till lösningar. Vilka konsekvenser får era förslag för människa, samhälle och natur?
  • Använd relevanta begrepp!

 

OBS! Läs igenom bedömningsmatriserna över vad ni förväntas kunna efter detta arbetsområde. Bedömningarna kopplade till detta arbetsområdet kommer inte ingå i denna termins betyg (eftersom redovisningarna (filmvisningarna) kommer ske delvis efter att betygen har satts)

Matriser

Sv Bi Ge
Geografi 7-9

E
C
A
1
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
2
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
4
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
8
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Sv Bi Ge
Kunskapskrav i svenska enligt Lgr 11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- levandegöra texter, samspel mellan ord, ljud och bild
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Sv Bi Ge
Generell bedömningsmatris Biologi Lgr 11 åk 7-9

>
>
>
Ställningstaganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Människans påverkan på naturen och ekologiskt hållbar utveckling
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: