Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsttema VT17

Skapad 2017-04-12 13:30 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F
Kreativt skapande, konstnärer, känslor, tekniker och material. "Varje barn är en konstnär" - Pablo Picasso

Innehåll

Utgångspunkt

Vårt arbete med temat konst tar sin utgångspunkt i en konstvandring i elevernas närmiljö. Eleverna får under denna vandring lära känna några historiska konstnärer och deras kända konstverk. Upplevelsen från konstvandringen delar eleverna med varandra och det är utifrån denna upplevelse, elevernas nyfikenhet, tankar och idéer som vi arbetar vidare med vårt konsttema.

 

Konkretisering av mål

Eleverna får prova på att använda sig av olika typer av tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i bild och form.

Kommunicera erfarenheter och upplevelser genom bild och andra uttrycksformer.

 

Genomförande

Eleverna ska få möjlighet att arbeta kreativt och lekfullt. Konsttemat genomsyras av samtal om känslor och olika uttryck. Vi varierar undervisningens arbetsformer och anpassar gruppens storlek beroende på uppgift.

 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap kring:

- Konst i Halmstad

- Konstnärerna Pablo Picasso och Claude Monet

- Konstnärsyrket genom ett besök av lokal konstnär

 

Praktiska uppgifter:

- Undersöka och experimentera med grundfärgerna.

- Bildanalys, Vad föreställer Picassos/Monets verk? Vilket känsla förmedlar verket? etc.

- Vika och klippa ut ett eget "Kvinnohuvud" i tunn kartong.

- Måla, klippa och klistra ett porträtt som efterliknar Picassos stil.

- Fotografera ett naturmotiv och måla av motivet i en stil som efterliknar Monet.

- I par måla till klassisk musik och med bilden förmedla en känsla (Carmina Burana av Carl Orff, Morning Mood av Edvard Grieg)

- Skapa egna konstverk. Eleverna erbjuds olika tekniker t.ex. oljekritor, svamp, sugrör, tråd, lera, naturmaterial.

- I grupp diskutera hur en känsla kan uttryckas med hjälp av kroppsspråk. Välja en känsla och uttrycka den i ett fotografi.

 

Upptill sina verk skriver eleverna kortare beskrivande texter samt faktatexter om de konstnärer vi arbetar kring.

De får även möjlighet att presentera sina verk och texter muntligt för sina klasskamrater.

 

Vi tittar på filmen och läser ur boken "Linnea i målarens trädgård" skriven av Christina björk.

 

Arbetsområdet avslutas med en konstutställning.

 

Dokumentation och bedömning

Fortlöpande observationer i gruppen under aktiviteterna.

Dokumentation genom bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: