Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna

Skapad 2017-04-12 13:45 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Under våren startades projektet Babblarna upp, för att vi pedagoger var lite nyfikna på hur mycket barnens språk utvecklas genom Babblarna.
Förskola
Hur lär sig barnen språk genom babblarna?

Innehåll

Vilket innehåll ska behandlas?

-Litteratur -Öka läsningen

Vilka områden i läroplanen berörs?

-Fungera enskilt och i grupp -Nyanserat talspråk och begrepp -Nyfikenhet och lust

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Samspel, kommunikation och uppmärksamhet

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga?

Vem är ansvarig?

-Smågrupper om 3-4 barn -Genom dokumentationsprotokollen -Ge tillbaka till barnen genom bilder -Alla pedagoger

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

-Dokumentationsvägg till barnen och föräldrarna -Reflektion i vardagen, utvärderar och leder vidare

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: