Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namngeografi och kartografi 7A ht-17

Skapad 2017-04-12 14:21 i Ljungviksskolan Lerum
Namngeografi världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur är en karta uppbyggd? Varför är Grönland lika stort som Afrika på en kartbild? Vad är en topografisk karta och en tematisk karta? Vad kan jag använda mig av för geografiska hjälpmedel för att få fram information om exempelvis hälsa, klimat och handel i världen? Var ligger olika länder, världsdelar, världens oceaner osv? Hur används jordens gradnät? Hur fungerar tidszonerna på jordklotet?

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

* göra geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor. 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, osv.
- att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
- om kartans uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. 
- om topografiska kartor och tematiska kartor.
- använda olika geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet.
- använda olika metoder för att bearbeta, värdera och presentera geografisk data exempelvis klimat, hälsa. 
- se samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Undervisning/Metoder

 

Vi kommer att arbeta med flera geografiska verktyg i undervisningen. Undervisningen kommer att innehålla:

* föreläsningar
* enskilt arbete 
* diskussioner och analysuppgifter
* genomgång av olika geografiska hjälpmedel och praktisk träning i att bearbeta, värdera statistik, kartor och lära sig avläsa koordinater osv.
* träna namngeografi med hjälp av online sidor som seterra, vetgirig, webbmagistern, kunskapsstjärnan m.m. 
* lära sig använda GPS och Google Earth som digitala hjälpmedel.

Bedömning 

Du bedöms vid alla lektionstillfällen.
* Du bedöms i samtal, diskussioner och vid alla tillfällen där du visar din förståelse och kunskaper i ämnet.
* Du  bedöms hur väl du använder viktig fakta - visar på förståelse av fakta - och hur väl du analyserar med hjälp av fakta (se nedan vilken fakta, förståelse och analys som vi arbetar med i området).
* Du bedöms hur väl du resonerar och underbygger dina resonemang.
* Du bedöms hur väl du kan analysera orsaker - konsekvenser - lösningar av olika problem som diskuteras i det här området.

Vad ska jag kunna?

Fakta

Jag kan namn och beskriva läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar och huvudstäder.

Jag kan olika symboler i både topografiska kartor och olika tematiska kartor.

Jag kan kartans uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.

Förståelse

Jag beskriver världsdelarnas läge och var det bor flest människor i världen.

Jag beskriver hur några av världens länder ser ut utifrån en karta och några enkla fakta.

Jag kan jämföra ett annat land i världen med Sverige och beskriva dess läge, klimat, natur, hälsa och handel med hjälp av olika slags kartor och geografisk data.

Analys

Jag kan resonera kring användbarheten och trovärdigheten av olika slags kartor och annan geografisk data.

Jag resonerar kring hur olika länders natur, klimat, hälsa och handel har betydelse för exempelvis ländernas produktion av varor/tjänster.

Jag kan se samband mellan fattigdom, ohälsa och hur faktorer som befolkningstäthet, klimat och  naturresurser påverkar detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: