Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare, år 7

Skapad 2017-04-12 15:45 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vårens tema är Deckare. Vi kommer att arbeta med deckarnovellen som genre. Vi går igenom typiska drag och uppbyggnad och skriver vår egen deckarnovell.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Deckarnovell

= En kort påhittade berättande text med en tydlig handling och huvudperson, ett brott begås och detta bör klaras upp på något sätt.

Du kommer också att få skriva din egen deckarnovell efter skrivprocessen.

Innehåll

Arbetsprocess

 1. Genomgång.
 2. Tänk ut din idé: Vilka karaktärer? Inledningen? avslutet? mm, skriv en tankekarta (för hand eller på dator)
 3. Skriv en karaktärernsbeskrivning
 4. Skriv en sammanfattning av din deckare
 5. Skriv den slutgiltliga deckaren/deckarnovellen. Försök att få den mellan 5 och 10 datorskrivna sidor (teckenstorlek 12)

Syfte

Efter avslutat arbete kommer du att ha utvecklat följande:

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska ämnesmatris (årskurs 7-9)

Skriva

Ej tillräckliga kunskaper
F
Tillräckliga kunskaper
E
Goda kunskaper
C
Mycket goda kunskaper
A
Förmåga att skriva med språklig variation
Eleven skriver utan språklig variation
Eleven skriver med viss språklig variation
Eleven skriver med relativt god språklig variation
Eleven skriver med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Eleven kan inte binda sin text på korrekt sätt
Eleven skriver med enkel textbindning
Eleven skriver med utvecklad textbindning
Eleven skriver med mycket väl utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan inte skriva med anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer.
Eleven skriver med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer
Eleven skriver med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Eleven skriver med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Eleven använder inte gestaltande beskrivningar och berättarbegrepp.
Eleven skriver enkla gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Eleven skriver utvecklade gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Eleven skriver välutvecklade gestaltande beskrivningar +berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Eleven kan inte bygga upp sin berättelse.
Eleven skriver en berättelse med enkel uppbyggnad
Eleven skriver med relativt komplex uppbyggnad
Eleven skriver en berättelse med komplex uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Eleven bearbetar inte texten utifrån respons.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt
Sammanhang och röd tråd
Inledning, handling och avslutning
Eleven har inte ett tydligt sammanhang och röd tråd i sin text.
Eleven har i huvudsak ett tydligt sammanhang och röd tråd i sin text
Eleven har ett väl fungerande sammanhang och röd tråd i sin text.
Eleven har ett träffsäkert, väl avvägt och mycket väl fungerande sammanhang och röd tråd i sin text.
Anpassning till texttyp
Anpassning till texttypen novell och genren deckare.
Elevens text passar inte texttypen novell och texten följer inte typiska drag för genren deckare.
Elevens text passar i huvudsak texttypen novell, och texten följer i huvudsak typiska drag för genren deckare.
Elevens text är väl anpassad till texttypen novell och texten följer typiska drag för genren deckare.
Elevens text är mycket väl anpassade efter texttypen novell och texten följer typiska drag för genren deckare mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: