Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor, år 2

Skapad 2017-04-13 11:54 i Skuttunge skola Uppsala
Läsa, analysera och diskutera nyheter i olika medier.
Grundskola 2 Samhällskunskap Svenska
Samhällsfrågor handlar om utveckling i samhället. Genom att vi i skolan tar upp aktuella händelser både lokalt och globalt ger vi eleverna möjligheter att reflektera, diskutera och kritiskt granska de nyheter/samhällsfrågor som är aktuella.

Innehåll

Syfte

Förmågor

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Arbetssätt

Vi går igenom hur man kan skaffa sig information om händelser omkring oss och bekantar oss med olika informationskällor. Vi tittar på "Lilla aktuellt" och samtalar om nutidsfrågor i större och mindre grupper. Barnen får i uppdrag att välja ut och redovisa en nyhet för klassen. Vi diskuterar, reflekterar och samtalar över de nyheter som redovisas. Vi uttrycker åsikter. Tycker vi lika eller har vi uppfattat nyheterna på olika sätt? .

Bedömning

Du ska delta i diskussioner om de nyheter som redovisas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: