Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasaskolan - Ergonomi år 8

Skapad 2017-04-13 12:48 i Vasaskolan Hedemora
Planering i ergonomi som omfattar både Idrott och hälsa samt hemkunskap.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Ergonomi handlar om hur man kan anpassa arbete och miljö för att minska skaderisker på kroppen. Det kan vara hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, t.ex. arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur man i vardagen använder kroppen på ett riktigt sätt, t.ex. skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Genom att arbeta med denna planering når du mål i både Idrott och hälsa samt hemkunskap.

Innehåll

Det här kommer jag få göra:

Teoretiskt - Genomgång, film och ergonomisk analys
Jag och min klass har ett teoripass där vi går igenom och diskuterar vad ergonomi innebär. Jag får se en film om ergonomi, och jag ska sedan välja ett yrke, ge exempel på risker som kan förekomma i detta yrke samt ge förslag på ergonomiska lösningar. Arbete och redovisning individuellt.

Praktiskt - Ergonomistationer
Jag kommer att få prova olika arbetsställningar och lyft som förekommer i vardagslivet och diskutera hur jag anpassar kroppen på ett korrekt sätt för att undvika skador. Arbete och redovisning i grupp.

Det här ska jag kunna:

Ge exempel på vilka risker som jag kan förutse i ett yrke, och hur man kan förebygga dessa.

Veta vad som händer med kroppen om jag belastar den fel.

Anpassa din kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Praktiskt visa samt ge exempel på hur man kan förebygga risker i vardagssituationer.

 

 

 

Det här bedömer lärarna:

Teoretisk uppgift - individuell uppgift
Hur många olika exempel jag kan ge där jag kan förutse risker och föreslå hur man kan förebygga dem utifrån ett valt yrke.

Hur jag kan beskriva vad som kan hända med kroppen om jag belastar den fel.

Praktisk uppgift - gruppuppgift
Hur jag kan anpassa min kropp och miljö ergonomiskt riktigt samt visa och ge exempel på hur jag förutser och förebygger risker i vardagssituationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Hkk Idh
Vasaskolan - Ergonomi årskurs 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Teoretisk uppgift - välja och analysera ett yrke.
Jag kan ge något exempel på en risk och hur man förebygger den. Med enkla beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Jag kan ge ett par exempel på risker och hur man förebygger dem. Med utvecklade beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Jag kan ge flera exempel på risker och hur man förebygger dem. Med välutvecklade beskrivningar kan jag förklara vad som kan hända med kroppen om man belastar den fel.
Anpassa kroppen
Praktisk uppgift - ergonomistationer.
Jag anpassar till viss del min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Jag anpassar relativt väl min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Jag anpassar väl min kropp och miljö på ett ergonomiskt riktigt sätt i olika rörelseövningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: