Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa

Skapad 2017-04-13 13:45 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Arbetsområde om hälsa, kost, sömn och hur kroppen fungerar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Kan vi påverka vårat mående? Eller är det bara som det är och blir det som det blir? Hur fungerar "maskinen" kroppen? Hur samarbetar alla delarna?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om hur kost, motion, sömn och sociala relationer påverkar vår hälsa. Detta för att du ska kunna få kunskaper som hjälper dig att få ett så bra liv som möjligt. Vi kommer också lära oss om hur kroppen fungerar för att vi ska kunna ta hand om den på bästa sätt. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att börja med tre temaveckor där även svenska, engelska, SO, Idrott och Hemkunskap är med. Vi kommer under dessa veckor att besöka ungdomsmottagningen och biblioteket samt gå en självförsvarskurs. På NO-lektionerna ska vi under dessa temaveckor prata om blodomloppet, matspjälkning och sömn. Vi kommer även att planera, genomföra och utvärdera en pulslaboration. Vi kommer att avsluta genom att ha ett samtal om era reflektioner kring hälsa. 

Vid nästa kursomgång ska vi fortsätta arbeta med kroppen om hur den är uppbyggd och fungerar.  Vi kommer då att se filmer, ha genomgångar och läsa i boken. 

Vad som kommer att bedömas:

Dina kunskaper om kroppen och dess organsystem, hur du kan resonera om hälsa samt hur du kan planera, genomföra och utvärdera en undersökning. Se mer detaljerad information i matrisen nedan.

Hur du får visa vad du kan:

 • Vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av pulslaborationen.
 • Vid samtalet kring hälsa.
 • Vid provet om kroppen och dess organsystem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
HÄLSA

PULSLABORATIONEN

Denna undersökning är från ett gammalt nationellt prov.
E
C
A
Planering
Du ska ha skriva en instruktion för hur du ska genomföra din undersökning.
Du beskriver delar av genomförandet.
Du beskriver genomförandet men kräver viss justering, dock utan att justeringen förändrar genomförandet i sin helhet.
Du beskriver genomförandet fullständigt.
Genomförande
Hur du genomför undersökningen efter instruktionen.
Du genomför undersökningen med viss systematik.
Du genomför undersökningen med relativ god systematik.
Dokumentation
Du ritar diagrammet.
Du redovisar dina resultat i ett diagram.
Slutsats
Hur väl du drar en slutsats av undersökningen.
Du drar en enkel slutsats med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du drar en utvecklad slutsats med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du drar en välutvecklad slutsats med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Förbättra undersökning
Vad du ger för förslag på hur undersökningen kan ge ett mer tillförlitligt resultat.
Du ger ett förslag på en allmän/generell förbättring.
Du ger ett förslag på en uppgiftsspecifik förbättring.
Du ger ett förslag på en uppgiftsspecifik förbättring och förklarar varför den kan påverka tillförlitligheten i resultatet.

SAMTAL OM HÄLSA

I slutet av temaveckorna kommer du att få samtala om hälsa så att du kan visa vilka kunskaper du har.
E
C
A
Samtala
Hur väl du kan samtala om hälsa.
Du samtalar om hälsa genom att använda fakta och inte värderingar och tar ställning med enkla motiveringar.
Du samtalar om hälsa genom att använda fakta och inte värderingar och tar ställning med utvecklade motiveringar.
Du samtalar om hälsa genom att använda fakta och inte värderingar och tar ställning med välutvecklade motiveringar.
Delta i samtalet
Ditt eget deltagande i samtalet.
Vid samtalet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Vid samtalet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Vid samtalet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Resonemang
Hur väl du kan resonera kring hälsa.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hälsa och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hälsa och visar då på förhållandevis komplexa identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hälsa och visar då på förhållandevis komplexa identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

KROPPEN OCH DESS ORGANSYSTEM

Bedömning av provet om kroppen och dess organsystem.
E
C
A
Kunskaper
Vilka kunskaper du har om kroppen och dess organsystem.
Du har grundläggande kunskaper om kroppen och dess organsystem och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kroppen och dess organsystem och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kroppen och dess organsystem och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: