Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2017-04-13 14:33 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om elektricitet; var får vi vår el ifrån? Hur sluter man en elektrisk krets? Hur bygger man ett batteri?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska få göra enkla undersökningar i forma av olika experiment med el för att förstå hur batterier fungerar och hur en elektrisk krets sluts. Du ska få dokumentera dina experiment med ord och bild.

Du ska få delta i diskussioner om olika energikällor och olika upptäckter och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

Arbetssätt

Du ska få experimentera, dokumentera och diskutera.

Redovisningsform

Du ska få redovisa genom att presentera vad du gjort i gruppen, genom att dokumentera ditt arbete och genom att sammanfatta vad du gjort, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris NO

NO - fysik, kemi och biologi

>>>>
>>>>
>>>>
Kommunicera och ta ställning
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt. Tar ställning med enkla argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt. Tar ställning med utvecklade argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem. Tar ställning med välutvecklade argument.
Granska information
Kan använda olika källor För enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa enkla texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa utvecklade texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa välutvecklade texter och muntliga framställningar.
Undersökningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar Kan genomföra en undersökning enligt given instruktion. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Kan dra enkla slutsatser. Kan göra enkla dokumentationer
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan själv planera och sedan genomföra en undersökning. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Kan dra utvecklade slutsatser. Kan göra utvecklade dokumentationer.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan planera, genomföra och värdera en undersökning. kan även ge förslag på nya frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt Kan dra välutvecklade slutsatser. Kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
Kan känna igen och välja rätt förklaring till valda begrepp.
Kan själv förklara begrepp med lämpligt ordval.
Kan själv förklara begrepp med korrekt ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: