Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent kap 6 Matematikboken X v 16-v

Skapad 2017-04-13 15:39 i Apalbygruppen Västerås Stad
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet kommer du att räkna med andelar i både bråkform och decimalform. Dessutom kommer du att lära dig mer om sambandet mellan decimal-, bråk- och procentform.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

Arbetssätt och bedömning

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Gemensamma diskussioner
 • Läxa varje vecka

 

   Se planering kap 6 v.16 - v 21, i bloggen/din lärlogg

 

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Du kommer att kunna visa vad du har lärt dig genom

 • arbete på lektioner
 • matematiska diagnoser
 • läxor och läxförhör

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v.16 - v.19, enligt planering och avslutas med en diagnos.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Diagnosresultat "Bråk och procent" kap 6

Behärskar
Delvis
Behöver utveckla mer, repetera i boken
Använd gärna webbappen för genomgång: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/webappar.html
1a-b Förkorta bråk
Kap 5.1 Träna mer sid.256 uppgift 5127-5128
2a Bestämma andel i bråkform (enklaste form)
Kap 5.2 Träna mer sid.256 uppgift 5129-5130
2b Bestämma andel i decimalform
Kap 5.3 Träna mer sid.256 uppgift 5131-5133
2c Bestämma andel i procentform
Kap 5.3 Träna mer sid.256-257 uppgift 5131-5133
3 Sambandet mellan bråkform-decimalform-procentform
Kap 5.3 Träna mer sid.257 uppgift 5134-5135
4a-b Beräkna andel i decimalform och procentform (Hur många procent?)
Kap 5.4 Träna mer sid. 258 uppgift 5136-5138
5a-b Beräkna delen från bråkform
Kap 5.5 Träna mer sid.258-259 uppgift 5139-5142
6 Bestämma delen från procentform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: