Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 8 vt-17

Skapad 2017-04-14 12:33 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under veckorna 17-21 kommer vi att lära oss massor om astronomi, alltså vad som finns i rymden runt omkring oss här på jorden. Planeterna, solen, kometer, meteorer, stjärnor, galaxer och jättemycket annat. Hur har allt blivit till? Hur hänger allt ihop? Kan vi åka ut i rymden och kolla? Ja, några människor har redan tagit små skutt ut i den stora rymden genom rymdfärder runt jorden och till månen. Och många vill att människan ska ta sig ännu längre bort. Hur går det till? Finns det kanske andra varelser i rymden som vill komma och hälsa på oss? Eller? Kanske lika bra att nöja sig med att sitta och titta på stjärnorna. Kan du några stjärnbilder? Allt det här och säkert ännu mer ska vi jobba med under det här arbetsområdet. 5-4-3-2-1 Ready to take off!

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Vi  ansvarar för att du ska kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Vi ansvarar för att du ska lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Du ska få kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande  
 • Vårt mål är att du tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • Vårt mål är att du ska få inflytande över din utbildning och det inre arbetet i skolan,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll)

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Inhämtning av fakta gällande vårt solsystem och universum från FYSIK direkt-boken kap. 1 och 11  
 • Ett antal föreläsningar med fakta om rymden då du skriver anteckningar 
 • Titta på en del film och YouTube-klipp som har med astronomi att göra. Du hänger med och skriver anteckningar
 • Göra ett fördjupningsarbete där vi kopplar ihop universum och rymdfärder med förutsättningar för liv på jorden
 • Diskussioner om fenomen i universum, såsom t ex "liv på andra planeter" eller "argument för och emot framtida rymdfärder"

Efter dessa veckor kommer du ha lärt dig:

Kap 1.

 • Hur man mäter tid, dygn, månad och år
 • Varför det finns olika årstider
 • Vad en stjärna, planet och satellit är
 •  Relationen mellan jorden och månen (samt tidvatten)
 • Vad sol- och månförmörkelse är
 • Hur vår världsbild har utvecklats genom historien 
 • Solen, planeterna och asteroiderna i vårt solsystem

Kap 11.

 • Vad ett ljusår är
 • Vintergatan, galax och nebulosa
 • Hur stjärnor bildas och fusion går till
 • Röd jätte, vit dvärg, supernova svart hål 
 • Teorierna om BigBang
 • Astrologi, religion och liv i universum 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Hur?Ett prov för att kolla av dina grundkunskaper, 
 • Fördjupningsuppgift som du redovisar skriftligt eller muntligt,
 • Delaktighet på lektionerna och i diskussioner
 • Delaktighet och bidrag till grupparbetet och hur du kopplar det till teori
 • Du kommer under hela arbetsområdet att kunna få feedback och tips om hur du kan göra för att nå längre. Du kommer också att få kommentarer om hur du kan komma vidare i Unikum. 

 

Uppgifter

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik åk 7-9

Förmågan har ej testats än.
>>>
>>>
>>>
Ta ställning och motivera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med [...] motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
Utvecklade
Väl utvecklade
Diskussioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som [...].
Till viss del för diskutionerna framåt
För diskutitionerna framåt
För diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i [...] sätt i diskussioner och för att skapa [...] texter och andra framställningar med [...] anpassning till syfte och målgrupp.
Huvudsak fungerande Enkla Viss
Fungerande Utveklade Relativt god
Väl fungerande Välutvecklade God
Kunskaper om fysikaliska sammanhang
Eleven har[...] kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att [...] dessa med [...] användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Grundläggande Ge exempel och beskriva Viss
Goda Förklara och visa samband inom Relativt god
Mycket goda Förklara och visa samband inom God
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: