Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast:Un suec@ en un país de habla hispana

Skapad 2017-04-14 14:22 i Torpskolan Lerum
Hola alumnos, Under tre lektioner kommer du att förbereda en podcast om väder. Du kommer att jobba tillsammans med en klasskamrat och ni ska föra en dialog om väder i vårt sitt land. Ställ gärna frågor och be om förklaringar. Använd de olika uttryck om vi har jobbat med på lektionerna. Arbetsgång: -Varje elev bestämmer ett land -Gör ett manus tillsammans med klasskamraten du samarbetar med. -Läs för varandra och gör de språkliga förbättringar som behövs. -Träna upp dialogen -Spela in Podcasten -Skicka podcasten till mig senast 4/12. Manos a la obra!
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hola alumnos, Under fyra lektioner kommer du att förbereda en Podcast om en fantasiberättelse som handlar om dina upplevelse som student/gästarbetare i en spansktalande land/stad. Ta gärna hjälp av övningen 8 i Gracias Ö.B. (sid 72 och 73). Inlämnings datum är den 11/5

Innehåll

 


Om innehållet: Berätta om...
*Va staden heter och var den ligger
* Motivera varför du har valt att studera/jobba där
*Hur lång tid du har varit där*Hu det är att studera /jobba där
*Hur maten och människorna är 
*Ge gärna tips på saker man kan göra där

Om formen:
*Inledd med en hälsning och en kort berättelse om vad du kommer att prata om i din Podcast.
*Använd de olika språkliga uttrycken som vi har jobbat med på lektionerna.
*Du kan använda lite musik i början, slutet och som en övergång
*Glöm inte att avsluta med hälsning

Arbetsgång:
*Varje elev bestämmer ett land/stad
*Gör ett manus (in-text)
*Läs för en klasskompis/lärare och gör de språkliga förbättringar som behövs.
*Träna upp din berättelse så du får rätt uttal och melodi.
*Spela in Podcasten
*Skicka Podcasten till mig senast 11/5.

Manos a la obra!

Matriser

M2
Mål och bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enstaka förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier

Skriva

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t ex brev och meddelanden
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår och visar att du uppfattar det viktigaste. Du kan delvis följa instruktioner. Du använder dig av någon strategi
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och tydliga detaljer. Du kan följa instruktioner med ok resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och viktiga detaljer. Du kan följa instruktioner med ett bra resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.

Lyssna

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår och visar att du uppfattar det viktigaste. Du kan delvis följa instruktioner. Du använder dig av någon strategi
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och tydliga detaljer. Du kan följa instruktioner med ok resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och viktiga detaljer. Du kan följa instruktioner med ett bra resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.

Realia

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Spansk- talande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med språket eller språkområdena att göra.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt och gör enkla erfarenheter med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: