Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 vt 16

Skapad 2017-04-14 16:28 i Furuhällsskolan Härryda
Vi arbetar med Matteborgen 4a som huvudbok.
Grundskola 4 Matematik

Ämne: Ma                               Årskurs:  4

Arbetsområde: 

Tid

Addition och subtraktion

Geometri

Multiplikation och division

Bråk

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att:

Det här kommer du att få undervisning om.

 

Kunskapskrav

Det här ska du lära dig:

Du ska ha förståelse för vårt talsystem och kunna talen upp till 10000.

Du ska kunna addera och subtrahera med talen upp till 10000.

Du ska kunna lösa problem inom talområdet.

Du ska kunna avgöra om ett svar är rimligt.

Du ska kunna avrunda tal. 

Du ska kunna multiplicera och dividera talen upp till 10-ans tabell. 

Du ska kunna multiplicera och dividera med 10-tal och 100-tal.

Du ska kunna kort division (divisionsuppställning) samt multiplikationsuppställningar.

Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, trubbig eller spetsig samt jämföra vilken vinkel som är störst/minst.

Du ska kunna förstå vad som menas med förstoring/förminskning.

Du ska kunna förstå och använda skala.

Du ska kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

Du ska kunna läsa och skriva datum.

Du ska kunna läsa av klockan (digital och analog tid) samt skriva klockslag.

Du ska kunna räkna ut tidsskillnader.

Du ska kunna läsa av en tidtabell.

Du ska kunna läsa av och skriva bråk samt bilder av bråk.

Du ska veta hur många delar det går på en hel.

Du ska kunna storleksordna bråk.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att arbeta i Matteborgen 4b som huvudbok. Vi kompletterar med andra arbetsuppgifter och stenciler för att befästa våra kunskaper.

Vi spelar spel och tränar på våra iPads.

Vi jobbar enskilt och i grupp.

Vi jobbar även med laborativt material.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom att ni gör diagnoser efter varje kapitel.

Ditt arbete på lektioner.

Mattesamtal du för med dina kamrater på lektionerna.

Eventuellt andra provuppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: