Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0 - 10 000

Skapad 2017-04-16 07:56 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Matematik
När du handlar är det bra att kunna huvudräkning så att du vet om dina pengar räcker. Att kunna avrunda till 100-tal och 1 000-tal är en användbar kunskap.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • föra och följa matematiska resonemang, och
    Ma

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0 - 10 000

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Förmåga att kommunicera skriftligt
Du behöver hjälp för att kunna redovisa din tankegång som leder fram till en lösning.
Du behöver ingen hjälp för att kunna redovisa din tankegång som leder fram till en lösning.
Dina lösningar är tydliga och fullständiga med korrekta svar och tankegångar.
Förmåga att kommunicera muntligt
Du kan med lärarens hjälp föra ett resonemang som leder framåt
Du är aktiv och bidrar med egna lösningsförslag. Du argumenterar för dina egna förslag.
Du är mycket aktiv och bidrar med egna lösningsförslag. Du argumenterar för egna och reflekterar över andras förslag.
Förmåga att använda begrepp
Du försöker att använda det matematiska språket.
Du använder det matematiska språket med säkerhet.
Du använder det matematiska språket med säkerhet.
Färdighet
Kan läsa och skriva tal mellan 0-10000
Du kan läsa och skriva de flesta talen mellan 0-10 000 men tycker att det är svårt.
Du kan läsa och skriva talen mellan 0-10 000 men tycker att det är svårt.
Du kan läsa och skriva talen mellan 0-10 000.
Färdighet
Kunna addera inom talområde 0-1000.
Du förstår att addera inom talområde 0-10 000. Algoritmerna är inte korrekta.
Du förstår att addera inom talområde 0-10 000. Du genomför algoritmer på rätt sätt.
Du förstår att addera inom talområde 0-10 000. Du genomför algoritmer på rätt sätt.
Färdighet
Kunna subtrahera inom talområde 0-1000.
Du förstår att subtrahera inom talområde 0-10 000. Algoritmerna är inte korrekta.
Du förstår att subtrahera inom talområde 0-10 000. Du genomför algoritmer på rätt sätt.
Du förstår att subtrahera inom talområde 0-10 000. Du genomför algoritmer på rätt sätt.
Färdighet
Kunna avrunda till närmaste 100-tal och 1 000-tal
Du kan avrunda till närmaste 100 -tal.
Du kan avrunda till närmaste 100 - tal och 1 000-tal.
Du kan avrunda till närmaste 100 -tal och 1 000-tal samt göra beräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: