Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2017 Åk 7 Ungdomslitteratur och ungdomsspråk

Skapad 2017-04-16 12:43 i Lexby skola Partille
Grundskola F
Språket förändras ständigt. Ord och uttryck tillkommer och andra försvinner. Vad är typiskt för ungdomslitteratur och ungdomsspråk?

Innehåll

Undersökningsfrågor

Vad är ungdomslitteratur?

Vad är en klassiker? Ungdomsklassiker?

Har författarnas samhällsuppväxt påverkat texterna som de skrivit?

Vad karaktäriserar ungdomsspråk?

Talar vi likadant vid olika platser, med olika personer och vid olika tillfällen?

Hur påverkar språket vår identitet?

 

Vi kommer att gå igenom termer som klassiker och ungdomsklassiker. Vi kommer att läsa utdrag från Djungelboken, Onkel Toms stuga, Skriet från Vildmarken, Oliver Twist och Baskervilles hund. Vi kommer även att läsa om författarna och se hur samhället har påverkat deras texter. Vi kommer att läsa högt tillsammans, enskilt, svara på läsförståelsefrågor samt se små filmklipp. De kommer att finnas små författarpresentationer för de olika författarna. Vi avslutar med ett prov.

Därefter läser vi och samtalar om ungdomsspråk. Vad är typiskt för ungdomsspråk? När använder vi olika sorters språk? Vilka uttryck och ord är ok att använda? Vilka ord består och vilka försvinner? Vad är diskurspartiklar? Vi går igenom allmänt om ungdomsspråk och diskuterar. Därefter väljer alla ett område de vill fördjupa sig mer i och skriva ett reportage om. I reportaget ingår att söka information, källkritik, göra en intervju och att därefter sammanställa detta till ett reportage. 

Matriser

Reportage

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Reportaget är minst en och en halv sida, förutom källförteckningen. Alltså minst 2,5 sidor totalt.
Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Din text är styckeindelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din utredande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesuttryck.
Din utredande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesuttryck.
Din utredande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och sinnesuttryck.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: