Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeln och problemlösning

Skapad 2017-04-16 16:23 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 6 Matematik
Cirkeln och problemlösning

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I kommande kapitel kommer vi att arbeta med cirkeln och olika sätt att lösa problem inom matematiken. Vi kommer att arbeta med cirkelns omkrets, area och om cirkeldiagram.

 Så här ska vi arbeta

- Matteborgen 6B kap 8 och kap 9

- Gemensamma genomgångar

- Matteprat, problemlösning och diskussioner

Bedömning

Det här ska eleven kunna:

- förklara begreppen diameter och radie

- beräkna cirkelns omkrets

- beräkna cirkelns area

- läsa av och tolka cirkeldiagram

- känna till begreppet pi (π)

- hitta olika strategier för att läsa matematiska problem, t ex rita en bild, prova sig fram, leta efter mönster och arbeta baklänges

 

Bedömning av elevernas arbete sker kontinuerligt under arbetets gång. 

I slutet av terminen kommer eleverna även att få visa sina kunskaper då vi kommer att ha ett matteprov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: