Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 6

Skapad 2017-04-16 18:43 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Arbete om hållbar utveckling där vi ställer oss frågan om hur miljön påverkas av våra val som konsumenter.
Grundskola 6 Geografi Hem- och konsumentkunskap
Allt vi köper och konsumerar påverkar miljön på något sätt. Hur kan du göra för att påverka miljön så lite som möjligt?

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla en medvetenhet om hur dina val påverkar våra gemensamma resurser. Genom att utveckla kunskaper om olika livsmedel, transportmedel och naturresurser kan du lära dig att göra medvetna val där du värnar om miljön. 

Arbetssätt

 • Vi använder arbetsmaterialet "Smarta val".
 • Vi kommer att arbeta enskilt och i par.
 • Vi diskuterar och reflekterar i grupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Hkk Ge
Smarta val åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Hkk & Ge
Göra medvetna val med tanke på miljöpåverkan som jag kan motivera och förklara varför.
Jag kan med stöd göra val med tanke på miljö påverkan. Jag behöver träna på att förklara mina val och berätta varför.
Jag kan göra medvetna val med tanke på påverkan på miljö. Jag förklarar enkelt varför jag gör de val jag gör. Jag har koll på några av de mest förekommande miljömäkningars betydelse och kan ibland koppla den kunskapen till mina val av varor.
Jag gör medvetna val med tanke på påverkan på miljö. Jag förklarar utvecklat varför jag gör de val jag gör genom att flera gånger ställa frågan varför. Jag har koll på de mest förekommande miljömärkenas betydelse och använder den kunskapen i mina val av varor.
Jag gör medvetna val med tanke på påverkan på miljö. Jag förklarar väl utvecklat varför jag gör de val jag gör och kan göra jämförelser mellan olika varor. Jag har bra koll på de mest förekommande miljömärkenas betydelse och kan använda den kunskapen i mina val av varor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: