Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska ämnen och processer

Skapad 2017-04-16 22:16 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Kemi
I det här arbetsområdet strävar vi efter att du ska få kunskaper om olika kemiska ämnen. Du ska också resonera kring olika kemiska processer och kring hur vi människor påverkar kemin i naturen (Hållbar utveckling).

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla:
- kunskap om olika kemiska ämnen

- förmåga att resonera kring olika kemiska processer

- förmåga att resonera kring hur vi människor påverkar kemin i naturen

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

       Du behöver ha kunskaper om kemiska ämnen, t.ex:

 • Luft
 • Syre
 • Ozon

 • Väte

 • Ädelgaser

 • Vatten

 • Kväve

 • Koldioxid

 • Salter

 • Mineraler

 • Metaller

 • Kol

 • Kolhydrater

 • Fetter

 • Proteiner

 • Mineralämnen

 • Vitaminer

 • (energi)

   

  Du behöver ha kunskaper om kemiska processer, t.ex:

 • Kretslopp

 • Oxidering
 • Bildandet av ozonhål
 • Växthuseffekt

 • Försurning

 • Övergödning

 • Fotosyntes
 • Cellandning
 • Förbränning

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

Vi kommer att arbeta utifrån boken Kemi Puls fokus som finns att ladda ner på inläsningstjänst.  

 • Luften s. 52-67
 • Vatten s. 68-85
 • Marken s. 86-101
 • Kol s. 102-117
 • Maten s. 118-129
 • Kemisk energi s. 130-139

Läraren kommer att ha genomgångar av viktiga ord, begrepp och företeelser

Vi kommer att genomföra 3 laborationer

Vi kommer att se filmklipp som förtydligar det vi läser och upplever

Vi kommer att läsa text: enskilt och tillsammans.

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Dina kunskaper kommer att bedömas i ett skriftligt prov torsdag den 18 maj.

 

Uppgifter

 • Sammanfattning, frågor och svar

Matriser

Ke
Kemiska ämnen och processer

F
E
C
A
Kunskap om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet & omvandling
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet & omvandling och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet & omvandling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet & omvandling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang om kemiska processer
Du kan föra enkla resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkla kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonemag om människa och kemi
Du kan föra enkla resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du har kunskaper om några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du har kunskaper om både fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du har kunskaper om hur olika perspektiv på fördelar och begränsningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: