Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 5

Skapad 2017-04-17 08:33 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik Teknik
Magneter finns överallt omkring oss och vi använder oss av magnetism varje dag . Du har säkert känt hur de kan dra föremål till sig, men hur fungerar magneter egentligen?

Innehåll

 

Mål: Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Förklara hur en magnet fungerar samt kunna beskriva dess egenskaper. 

Förklara och använda ord och begrepp  som t ex   nord och syd pol, magnetfält, repellera, attrahera, influens.

Förklara skillnaden mellan en permanent magnet och en elektromagnet.

 

Förklara hur en kompass fungerar och hur jorden och magnetism samspelar.

Ge exempel på några olika typer av magneter  samt kunna berätta om några  användningsområden för magneter i hemmet och i samhället.

Ge exempel på några naturvetenskapliga upptäckter kopplat till magnetism och dess betydelse för oss människor.

 

Arbetsområden:

Upptäckten av magnetism

Magneter och kompsser

Jorden är magnetisk

Permanentmagneter och elektromagneter

 

Arbetssätt:

Undersökningar/experiment                                             

Dokumentation                                                                

Faktatexter                                                                        

Samtal i grupp                                                                  

Faktafilm

 

 

Viktiga ord och begrepp:     

magnet       magnetfält                  naturlig magnet  

kompass     magnetism                permanentmagnet             

elektron       repellera                    konstgjord magnet            

attrahera     sydpol                        tillfällig magnet

nordpol       magnetisk sydpol       magnetisk nordpol   

elektromagnet  

 Youtube: klippet "Magnetism - Årskurs 4" av L-G Danielsson förklarar bra, https://www.youtube.com/watch?v=xftgrlhIU9E

Bedömning:

 

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

Delaktighet på lektionerna

Planering, genomförande och Dokumentation i bild och text

individuellt prov - Skriftligt                                                                      

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Magnetism - bedömningsmatris i Fysik/teknik

1
2
3
Begrepp
Förmågan att använda fysikens begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av fysikens begrepp.
Undersökningar
Förmågan att genomföra enkla undersökningar och formulera enkla frågeställningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes och ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultatet med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultatet med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med bilder och skriftlig rapport.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftlig rapport.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftlig rapport.
Identifiera och analysera
Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Du ger ett exempel och en enkel beskrivning av funktionen.
Du ger ett exempel och beskriver hur någon av dem fungerar och varför vi använder den.
Du ger minst två exempel och beskriver hur dessa fungerar och varför vi använder den. Du har en fundering kring hur det hade sett ut utan dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: