Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner och syror och baser

Skapad 2017-04-17 09:54 i Tullbroskolan Falkenberg
Kemiska reaktioner och syror och baser
Grundskola 7 – 9 Kemi
I avsnittet kemiska reaktioner kommer vi att studera olika ämnen och hur de kan reagera med varandra. Vi lär oss att skilja på atomer, molekyler, grundämne, kemisk blandning, fysikalisk förändring samt kemisk förändring. Vi skriver några av de vanliga grundämnenas kemiska beteckningar och lär oss om fullständig förbränning samt skyddande oxidering. I avsnittet syror och baser lär vi oss om dessa två grupper av vanliga ämnen. Atomen består av mindre elementarpartiklar. Vi lär om vad joner är och vad de spelar för roll i syror, baser samt vad de har för miljöpåverkan. Luftens gasblandning och vattnets olika egenskaper samt miljöpåverkan kommer också att ingå i kursen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera systematisk undersökningar
  • Att använda kemins begrepp och modeller för att beskriva och förklara kemiska föreningar, vardagliga kemikalier, dess användning och miljöpåverkan.

Bedömning - vad och hur

Elevens förmåga att diskutera. Elevens förmåga att planera, genomföra och utvärdera laborativa uppgifter. Elevens kunskaper och förmågan att använda dessa som underlag för resonemang kring naturvetenskapliga samband och miljö.

Förmågan att diskutera bedöms löpande under lektionerna; i samband med de diskussioner som blir kring genomgångar, i samtal mellan lärare - elev och i samband med diskussionsfrågor som görs i mindre grupp. 

Förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera laborativa uppgifter bedöm vid laborationstillfällena och vid inlämningar i samband med dessa. Bedömning med matris som tillhör läromedlet som vi använt oss av i kursen. 

Inlämningsuppgifter via Google Classroom för bedömning av förmågan att använda kemins begrepp, teorier och
modeller.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar/demonstrationer. Arbete med text, instuderingsfrågor och andra uppgifter för att ta till sig faktakunskaper. Filmer. Diskussioner; i helklass och i mindre grupper. Laborationer; både utifrån färdiga planeringar och där eleverna gör egna planeringar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: