Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska: Dialoger ÅK 7

Skapad 2017-04-17 11:35 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska befästa de kunskaper i franska du tillägnat dig under läsåret och utveckla din förmåga att tala franska. 

Innehåll

Il est temps de réviser votre année française. Vous allez préparer des dialogues avec des phrases, des expressions et des mots des chapitres 1-11. Utilisez vos livres ; textes, vocabulaire et grammaire et dialogues

Genomförande

Utifrån den lista över vad vi har gjort under åk 7 (som finns i classroom och som du får under lektionen) förbereder ni i grupper om tre en längre eller flera kortare dialoger. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att delta aktivt i förberedandet av dialogerna samt genom att presentera dem muntligt. 

Elevinflytande

Du utgår från det du redan kan när du förbereder dialogerna och koncentrerar dig sedan på de moment du behöver repetera extra mycket. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningen gäller franska dialoger

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att kommunicera i tal
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
begriplighet
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande.
Du förmedlar ett innehåll, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
innehåll
Du är mycket fåordig och har ett enkelt och mycket begränsat ordförråd. Du har tillgodogjort dig en liten del av årets basordförråd.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder flera nya ord som tillhör ett par olika av årets teman.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder många nya ord som tillhör flera av årets teman.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket.
uttal
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten. Din satsmelodi ligger långt från målspråkets.
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Satsmelodin har också brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Meningarna blir längre men du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har bra flyt med naturliga pauser. Du kan binda ihop meningar med bindeord.
Förmågan att välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: