Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället omkring oss

Skapad 2017-04-17 11:39 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Teknik
Vi bor i ett samhälle, det är en plats där vi lever tillsammans med andra människor. Det finns större och mindre samhällen. I samhället finns bostäder, husen som vi bor i men det finns också olika samhällsfunktioner. Samhällsfunktioner är sådant som behövs för att vi ska klara av att leva på bästa sätt. I samhället finns det lagar och regler. Det är riksdagen som beslutar lagarna.

Innehåll

Vad?

Eleven ska få förståelse för och inblick i hur samhället runt omkring oss fungerar och hänger ihop samt vad som behövs för att samhället ska fungera. Vilka viktiga funktioner som finns. Vem som ansvarar för och bestämmer i samhället. Hur pengar fungerar och vilka betalmedel  som finns. Det händer mycket i världen, hur kan vi ta del av information och nyheter? Vilka samhällsverksamheter är vi beroende av och på vilket sätt?

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- berätta om varför regler i vardagen kan behövas

- delta i samtal och rösta under klassråd

- berätta något om hur olika samhällsverksamheter fungerar, tex polisen, brandkåren, sjukvården, domstolar, skolan etc.

- delta i samtal om nyheter och andra samhällsfrågor

- veta vad det menas med att betala skatt och vad skatten kan användas till.

- redovisa nyheter muntligt och skriftligt så att innehållet blir tydligt

- söka information från olika källor

 

Bedömning

Eleven ska:

 • Känna till hur polis, sjukhus och brandkår fungerar.
 • Känna till hur pengar fungerar i samhället och hur känna till några olika betalmetoder.
 • Känna till och kunna berätta om några andra viktiga funktioner/yrken i samhället.
 • Veta vad det menas med att betala skatt och vad skatten kan användas till.
 • Utveckla sin förmåga att utifrån intervjuer och observationer skriva ihop en fakta text.
 • Känna till och enkelt förklara några ord och begrepp såsom utgifter, inkomster, skatt, konsumera, samhälle (se nedan)
Bedömning sker genom samtal, arbetsblad och observationer under arbetets gång, samt genom en gemensam sammanfattning och skriftlig  självutvärdering vid temats slut.
 
 

Hur?

Vi läser och pratar tillsammans om vårt samhälle.

Eleverna får själva fundera ut vad vi behöver ha tillsammans i ett samhälle för att täcka våra behov och för att allt ska fungera. Vi listar upp detta och ritar. Vi pratar om pengar och om att betala skatt för att betala dessa gemensamma funktioner. Vi pratar om och tar reda på hur pengar och andra betalmetoder fungerar.

Föräldrar bjuds in för att berätta om sitt jobb. Eleverna får fundera över passande frågor om arbetet och skriva faktatexter om olika yrken.

Eleverna planerar, skissar och konstruerar en teknisk modell.

 

Begrepp:

samhälle, samhällsfunktion, politik, yrke, skatt, inkomst, utgift, konsumera, journalist, källkritik, regering, kommun, källor, politiker, nyheter, media, demokrati, riksdag, avlopp, avfall, reningsverk, sopsortering

 

 

Varför?

Uppgifter

 • Berätta en nyhet!

 • Intervju

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Tk SO
Samhälle och yrken

Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Du känner till att det finns centrala samhällsfunktioner.
Du känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Du känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola samt kan beskriva varför de är viktiga för samhället.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Du känner till några yrken.
Du känner till några yrken och anger några yrken och verksamheter.
Du känner till många yrken och verksamheter samt kan beskriva något om arbetsuppgifter tillhörande yrket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: