Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4

Skapad 2017-04-17 11:40 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Biologi
• Du ska få inblick i svampars, djurs och växters liv. Hur dessa samverkar med varandra och vad de har för betydelse för naturen. • Du ska kunna några namn på vanligt förekommande arter av svampar, växter och djur i närmiljön. • Du ska dokumentera dina undersökningar av svampar, växter och djur med bilder och text. • Du ska utföra enkla fältstudier i skogen. • Du ska få öva på att identifiera, sortera och gruppera djur, svamp och växter.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du kan med hjälp/stöd beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan utförligt beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Begrepp
Du behöver stöd/hjälp för att förstå/använda dig av biologins begrepp.
Du använder dig av biologins begrepp på ett enkelt sätt.
Du använder dig av biologins begrepp på ett utförligt sätt.
Undersökning
Du gör med hjälp/stöd enkla observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör enkla observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör olika observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter flera egenskaper (mer detaljerat) samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i olika näringskedjor.
Dokumentation
Du dokumenterar med hjälp/stöd dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Du dokumenterar dina undersökningar enkelt med hjälp av olika uttrycksformer.
Du dokumenterar dina undersökningar detaljrikt med hjälp av flera uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: