Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk Matteborgen 5B, kap 7 -

Skapad 2017-04-17 12:11 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Matteborgen 5B kapitel 7
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du arbeta med bråk, samt hur vi jämför, storleksordna och räknar med olika bråktal.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretiserade mål

Mål beskrivna utifrån kursplanerna i respektive ämne.

Undervisningen

Under ämnesområdet bråk kommer vi att ha gemensamma genomgångar, gruppdiskussioner och praktiskt arbete. Vi kommer varva detta med enskilt/pararbete i boken (kap.7).

När du arbetat klart med ämnesområdet bråk ska du kunna:

 • Kunna och förstå begrepp inom området: bråk, bråkplank och del av antal.
 • läsa av och skriva bråktal
 • räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av 18
 • jämföra och storleksordna bråktal
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • se rimligheten i dina svar
   

Bedömning

Under ämnesområdet bråk kommer bedömningen att ske kontinuerligt under lektionerna. Jag kommer att bedöma det muntliga i diskussionerna, diagnosen och ditt egna skriftliga arbete i ditt mattehäft.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt när du räknar både individuellt och i grupp
 • se rimligheten i dina svar
 • läsa av och skriva bråktal
 • räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av 18
 • jämföra och storleksordna bråktal
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva bråk, samt kunna avläsa bilder av olika bråk
Du kan med viss säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Du kan med säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Du kan med stor säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Räkna ut en viss del av ett antal t ex en tredjedel av 18
Du kan med viss säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Du kan med säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Du kan med stor säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Jämföra och storleksordna bråktal
Du kan med viss säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Du kan med säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Du kan med stor säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
Du kan med viss säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Du kan med säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Du kan med stor säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: