Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionen och kopplingar i dagens samhälle

Skapad 2017-04-17 13:08 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap
Våra värderingar, vår kultur, regler och lagar i vårt samhälle, hur hör detta ihop med religionen? Vad har det att göra med kristendomen? Vilka traditioner och högtider har vi?

Innehåll

Syfte med religionsundervisningen:
- att analysera hur kristendomen hänger ihop med värderingar i samhället
- att analysera hur religionen har påverkat samhället och hur samhället har påverkat religionen
- att resonera kring etiska och moraliska frågeställningar

 

Centralt innehåll. Vi jobbar med att:
- se på vad kristendomen har betytt för värderingar och kultur i det svenska samhället
- se på kristna högtider och traditioner
- se på vilka spår som finns i samhället av fornnordisk religion
- diskutera och själv ta ställning i moraliska och etiska frågor
- förstå vad som menas med att göra gott
- lagar i samhället, bakgrund till att vi har lagar, samhällets behov av lagstiftning

Kunskapskrav. Det bedöms hur du:
- visar att du ser/förstår och kan resonera kring hur kristendomen har påverkat värderingar och kultur i vårt samhälle
- visar att du har kunskaper om högtider och traditioner under ett år, och hur de hör ihop med kristendomen
- kan visa att du vet vilka spår av fornnordisk religion vi har
- deltar i diskussioner,  tar ställning och motiverar ditt ställningstagande i moraliska och etiska frågor
- visar att du förstår vad som menas med att göra gott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Religionen och kopplingar i dagens samhälle

Rubrik 1

Kristendomen och dess betydelse
Eleven redogör ännu inte för några kristna högtider och traditioner, eller jämför kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Spår av fornnordisk religion
Eleven ger ännu inga exempel på spår av fornnordisk religion i dagens samhälle.
Eleven ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Moraliska och etiska frågor
Eleven för ännu inte resonemang om vardagliga moraliska och etiska frågor.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska och etiska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska och etiska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: