Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck åk 7 period 2

Skapad 2017-04-17 14:50 i Ärentunaskolan Uppsala
Arbetsområdet behandlar tryck mot ytor, tryck i vätskor och tryck i gaser.
Grundskola 7 Fysik
Gör det mindre ont om elefant kliver på foten än om en person med stilettklack gör det? Varför gör det ont öronen om du dyker djupt ner i vattnet? Varför skrumpnar ballongen ihop om du hänger ut den mitt i vintern? Är det lättare att lyfta någon i vatten än uppe på land?

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Tryck mot ytor, veta vad tryck är, beräkna tryck, förklara hur tryck fungerar
Tryck i vätskor, hur tryck i vätskor fungerar
Tryck i gaser, veta hur tryck i gaser fungerar, beräkna lufttryck vid olika höjder, övertryck och undertryck
Praktiska tillämpningar av tryck

Bedömningsuppgifter:

Prov
Labplanering och labrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Prov Tryck åk 7 vers 2

Diskutera och ta ställning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 9 Naturvetenskapliga eller värderande argument
Uppgift 9 Naturvetenskapliga eller värderande argument

Planera och undersöka

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 8 Vätskors lyftkraft
Uppgift 8 Vätskors lyftkraft
Uppgift 8 Vätskors lyftkraft

Beskriva och förklara

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 1 Tryck mot yta
Uppgift 1 Tryck mot yta
Uppgift 2 Tyngd och massa
Uppgift 2 Tyngd och massa
Uppgift 2 Tyngd och massa
Uppgift 3 Trycks användning
Uppgift 3 Trycks användning
Uppgift 4 Tryck i gaser
Uppgift 4 Tryck i gaser
Uppgift 4 Tryck i gaser
Uppgift 5 Tryck i gaser
Uppgift 5 Tryck i gaser
Uppgift 5 Tryck i gaser
Uppgift 6 Kommunicerande kärl
Uppgift 6 Kommunicerande kärl
Uppgift 6 Kommunicerande kärl
Uppgift 7 Tryck i vätskor
Uppgift 7 Tryck i vätskor

Fy
Planering av laboration: Tryck i gaser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hypotes
Du har inte formulerat en hypotes och/eller inte motiverat den.
Du har formulerat en enkel hypotes som utgår från din frågeställning och du kan motivera den på ett vardagligt sätt.
Du har formulerat en hypotes som utgår från din frågeställning och du har försökt motivera den på ett naturvetenskapligt sätt.
Du har formulerat en utvecklad hypotes som utgår från din frågeställning och du har motiverat den på ett korrekt naturvetenskapligt sätt.
Materialval
Du har svårt att välja vilken materiel som är nödvändig för att kunna genomföra undersökningen.
Du kan välja viss del av den nödvändiga materiel som behövs för att genomföra undersökningen.
Du kan välja den materiel som behövs för att genomföra undersökningen.
Genomförande/ Metod/ Utförande
Du har svårt att formulera ett tillvägagångssätt som skulle kunna leda till ett resultat på frågeställningen.
Du kan formulera vissa delar av ett tillvägagångssätt som skulle kunna leda till ett resultat på frågeställningen.
Du kan formulera ett tillvägagångssätt som med små justeringar kan leda till ett resultat kopplat till frågeställningen och kan till viss del motivera dina val av metod.
Du kan formulera ett tillvägagångssätt som kan leda till ett resultat kopplat till frågeställningen och kan motivera dina val av metod.

Fy
Utvärdering av laboration: Tryck i gaser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resultat
Du har missat att redovisa resultatet.
Du redovisar delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar stora delar av resultatet med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar hela resultatet tydligt med hjälp av texter, bilder, tabeller och/eller diagram.
Slutsats
Du har svårt att jämföra resultaten med frågeställningen och drar därför inte några slutsatser eller motiverar dem med koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för inga resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser som motiveras med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser som motiveras med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du jämför alla resultat med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser som motiveras med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Felkällor / Förslag på förbättringar
Du har svårt att se vad som skulle kunna vara en felkälla. Du har svårt att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du försöker ge exempel på en felkälla. Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan ge exempel på olika felkällor. Dina resonemang kring resultatens rimlighet förs i relation till möjliga felkällor. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör en bristfällig dokumentation av undersökningen och har utelämnat väsentlig information.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningen.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: