Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska VT 17, v16 -22

Skapad 2017-04-17 14:59 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning genom att läsa högt och skriva olika typer texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva tala och lyssna

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att kunna återberätta en text som du har läst.
 • Att kunna skriva och sammanfatta olika typer av texter.
 • Att kunna med flyt läsa olika texter.
 • Att kunna uttrycka sig muntligt samt att kunna lyssna på andra.
 • Att kunna göra muntliga presentationer och muntliga berättelse för eleverna.
 • Att kunna lyssna och följa instruktioner.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker .
 • Vi ska samtala i grupper och återberätta.
 • Vi går genom ordförråd och läser högt i grupper .
 • Vi kommer att skriva och sammanfatta olika typer av texter. 
 • Vi ska arbeta med olika texter och berättelse båda gemensamt och individuell.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att du kan läsa olika skönlitterära texter.
 • Du visar att du kan återberätta och sammanfatta en text.
 • Du visar att du kan komma med återkopplingar på en text som du har löst och att kunna formulera om den med egna ord.
 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter om välbekanta ämnen.
 • Du visar att du kan redovisa eget arbete/ grupparbete inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: