Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - rymden, åk 2

Skapad 2017-04-17 15:04 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Hur ser det ut i rymden och vad kan vi finna där?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med rymden. Hur började allt? Vad heter våra planeter? Hur ligger de i förhållande till vår sol. Solen är en stjärna. Hur många stjärnor finns det? Finns det fler galaxer än vår? Finns det liv någon annanstans? Massor av frågor...förhoppningsvis kan vi få svar på några.

Vad ska jag som elev utveckla? ( Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 

 • Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum, hur det ser ut och vad vi kan finna där.
 • En förståelse till hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden.

Vad ska vi arbeta med? (centralt innehåll)

 

 • Planeterna rör sig runt solen, de snurrar alla på ett bestämt sätt.
 • Månarna rör sig i banor runt sina planeter.
 • Vår måne har olika utseende, varför?
 • Varför finns det liv på jorden? Varför blir det dag och natt? Varför har vi olika årstider?
 • En grupp av stjärnor bildar en stjärnbild, vi kan se många och vid olika tillfällen. Ex vid olika årstider.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Vi utgår ifrån vår lärobok, NO-boken, sidorna 6 - 15. Vi kommer att diskutera/prata, läsa samt titta på filmer hämtade från SLI. Du kommer både få arbeta individuellt samt i grupp. Ni kommer att bl.a. få arbeta med ett arbetshäfte med varierande arbetsuppgifter.

Bedömning (Kunskapskrav)

 

 • Du ska ha fått förståelse för varför vi har dag/natt, olika årstider samt varför månen har olika utseenden. 
 • Du ska med en enkel skiss kunna måla upp och förklara med hjälp av denna var solen, jorden och månen är placerade i förhållande till varandra och hur deras rörelser ser ut.
 • Du ska kunna namnge några av våra planeter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: