Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna i år 4

Skapad 2017-04-17 15:23 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Vad är religion? Det ska du få svar på i detta arbetsområde. Vi kommer att arbeta med de tre världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter?
Grundskola 4 Religionskunskap
Under bearbetning!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

Undervisningens innehåll - Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med de tre världsreligionerna. Du kommer att få lära dig om:

 • Hur det är att leva som kristen, jude och muslim samt vilka regler och lagar som finns.
 • Symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna
 • Likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • De olika religionernas ursprung.
 • Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra

Hur?

Vi kommer att:

 

 

 

Detta kommer att bedömas

I vilken utsträckning du kan:

 • föra resongemang om vardagliga moraliska frågor, livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • redogöra för kristna högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • ta till dig innehållet i de texter vi läser.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris

Här bedömer vi din förmåga att:

Med stöd
Enkel/grundläggande
Utvecklad/god
Redogöra för högtider, traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
Föra resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Föra resongemang om vardagliga moraliska frågor.
Läsa och ta till dig innehållet i de texter vi läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: