Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal English around the world, year 9

Skapad 2017-04-17 15:32 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 – 9 Engelska
English is a global language and is spoken by more than 900 million people all over the world as their first- or second language. In this project you are going to take a closer look at some of the English speaking countries and present "your" country to the class.

Innehåll

Syfte

Undervisningenska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll:

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception:

• Talad engelska och texter från olika medier.

• Talad engelska med viss regional och social färgning.

• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Det här skall du lära dig

  • Välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • I muntliga framställning formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  • Bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  • Diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Så här kommer vi att arbeta

You are, in groups of four, going to take a closer look at one of the countries listed below, and through your presentation invite your friends to a visit in “your” country.

The next coming weeks you need to do some research and decide how you are going to present the country to the class and what you would like to include in your presentation. Each group will have 15 minutes for the oral presentation. Be creative and use all your senses!

Redovisning

An oral presentation where you introduce the country and compare it with our life style in Sweden. 

Bedömning

  • Muntlig framställning
  • Realia

Uppgifter

  • English around the world

Matriser

En
English around the world, year 9

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Tala/Samtala
1
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
3
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Realia
1
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: