Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och Frihetstiden

Skapad 2017-04-17 16:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Historia
Vi ska arbeta med Sveriges stormaktstid och (1611-1718) och vidare med Frihetstiden (1720-1772). Vi kommer att följa Sveriges utveckling och lära oss om hur folk levde och blev påverkade av hur kungar och drottningar styrde.

Innehåll

 

 

De stora frågorna är:

  • Vilka var orsakerna till att Sverige kunde blev en stormakt och vad blev konsekvenserna av krigen.
  • Vilka spår av Stormaktstiden och Frihetstiden finns kvar än idag?
  • Hur levde människorna under Stormaktstiden och Frihetstiden jämfört med idag? Vilka skillnader finns det mellan ditt liv och hur man levde under den tiden?
  • Hur kan vi veta vad som hände under den här tiden? Vilka källor kan forskare ha använt för att få kunskap om olika händelser genom tiderna?

 

Hur kommer vi arbeta med det här arbetsområdet?

  • Du kommer att ta del av fakta, både från filmer, texter och material från olika källor.
  • Du kommer att få lära dig centrala ord och begrepp.
  • Du kommer att få delge dina tankar både muntligt och skriftligt.
  • Du kommer att få möjlighet att öva på förmågorna på lektionerna.

 

Centrala begrepp:

 stormakt

ståndssamhälle

katolik

protestant

abdikera

enväldig

häxprocesserna

regent

konvertera

rikskansler

soldattorp

karoliner

reduktion

förmyndarregering

legoknekt

Indelningsverk

demokrati

diktatur

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

Analysförmågan:

Du kommer få visa att du kan förklara hur händelser hör ihop, orsaker och konsekvenser till olika historiska händelser, samt att du kan se på dessa händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) och förstå varför samma händelse kan uppfattas olika.

 Kommunikativa förmågan:

Du ska kunna redogöra för händelser och personer under den här perioden, t.ex. om några kungar/drottningar som regerade samt hur deras sätt att regera påverkade Sverige. Dina kunskaper visar du genom att både muntligt och skriftligt resonera kring olika företeelser från denna period.

 Begreppsförmågan:

Du ska visa att du kan använda historiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

 Informationshanteringsförmåga:

Du kommer få visa hur du sorterar och använder information du fått. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor utifrån äkthet och validitet. Du ska även kunna använda dig av olika källkritiska begrepp

 

         

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: