Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 4-6 - Grundsärskolan

Skapad 2017-04-17 18:48 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Övergripande PEDAGOGISK PLANERING i ämnet Idrott och hälsa för Grundsärskolan 1-3 Västra Berga skola
Grundsärskola 1 – 6 Idrott och hälsa
PEDAGOGISK PLANERING i ämnet Idrott och hälsa för Grundsärskolan

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna få prova många olika slags fysiska aktiviteter och där igenom sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv samt att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll (Lgr-11) - VAD ska jag lära?

Undervisningen bygger på läroplanen Lgr11:s centrala innehåll med huvudrubrikerna:
Rörelse - Hälsa och livsstil - Friluftsliv och utevistelse - Ämnessepcifika begrepp

Du ska genom denna undervisning lära dig:

Undervisning - HUR ska jag lära?

Under våra idrottslektioner får du träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom många olika slags fysiska aktiviteter som t.ex. hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, styrke-, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik.  Vi har idrottsdagar så som t.ex. skridskodag i ishall  och friidrott. I samspel med andra elever tränar du din förmåga att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler.

Vi provar på många olika slags aktiviteter både inom- och utomhus. Du tränas i att ta ansvar för din hygien genom att vi alltid duschar efter våra idrottslektioner. Genom inslag av teori under idrottslektioner och idrottsdagar får du kunskaper om: fysisk aktivitet kopplat till hälsa och livsstil, kostens betydelse, förebyggande av skador och agerande vid olika nödsituationer.

Under våra idrottslektioner och friluftsaktiviteter utomhus leker och rör vi oss i olika utemiljöer. 

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld, rörelseglad och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Bedömning - VAD kommer bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Din förmåga att röra dig med god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
 • Din förmåga att ta emot och följa instruktioner och regler, anpassade för dig och dina förutsättningar.
 • Din förmåga att utföra dans och rörelseprogram till musik med takt och ryt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: