Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Albanska VT 17,V 13-24

Skapad 2017-04-17 19:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Läs, skriv och tala
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under de kommande veckorna 13-24 i VT 2017, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera. Vi kommer att arbeta med hög läsning, genom att läsa högt tillsammans och i grupper olika texter.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, lyssna och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

 • Läsa och skriva olika texter på ditt modersmål och jämföra språket med det svenska språket.
 • Du ska muntligt berätta om texten du har läst eller skrivit inför gruppen.
 • Du ska arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter och skönlitterära texter.
 • Du ska kunna använda orden för att bygga upp olika meningar.
 • Du ska skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i Albanska.

  

Undervisning och arbetsmetoder

 • Arbeta i par / grupp
 • Du ska läsa albanska och svenska texter och jämföra meningsbyggnaden.
 • Du ska skriva texter och berätta om dig själv, dina intressen och din kultur.
 • I undervisningen använder vi digitala medier för läsning och skrivning.
 • Albanska film visning och övning under lektionen.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Han/hon kan läsa texter med flyt
 • Han/hon kan samtala och återberätta texten som han eller hon läste
 • Han/hon kan muntlig redovisa texten och använda väl anpassad ord och begrepp på ett klar och tydligt sätt.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: