Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på bondgården

Skapad 2017-04-17 19:12 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Biologi Geografi
Livet på bondgården är spännande. Vi ska få besöka en grisbonde som jobbat i ungefär 55 år med grisar. Han vill gärna dela med sig av sin kunskap. Har vi tur får vi se kultingarna födas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du ska utveckla din förmåga att:

*beskriva hur naturen kan påverka var människor bor och arbetar 

*jämföra livet på bondgården idag och för 100 år sedan

*använda begreppen dåtid, nutid och framtid

* ställa frågor (t ex till en lantbrukare)

*kunna namnge några djur och växter ( t ex ko, gris, höns, får, de fyra sädesslagen)

*skriva faktatexter om bondgårdsdjur utifrån en tankekarta

Undervisning och arbetsformer

Utifrån närområdet och kartan över Sverige tittar vi på de olika förutsättningar som människor har, utifrån var de bor, att försörja sig. Med hjälp av Emil i Lönneberga får vi veta hur det var för 100 år sedan.  Vi kommer att skriva faktatexter om olika bondgårdsdjur. Vi ska lära oss fakta från filmer och texter.  Vi ska bl a följa bondens år genom årstiderna. Vi kommer att göra ett studiebesök hos en grisbonde. På olika sätt ska vi redovisa det vi lärt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Ge  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Ge   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Ge   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Ge   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: