Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Albanska VT 17 ,V 13-24

Skapad 2017-04-17 19:43 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Läs, skriv och tala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för de kommande veckorna 13-24 i VT 2017 för elever som läser albanska som modersmål från år 1-3.

Innehåll

Arbetsområde

Tala/ Läsa / Skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 • Att eleverna utveckla sitt tal och delta i samtalet i grupper.
 • Eleverna ska lära sig albanska bokstäver i både ljud och form.
 • Avkoda enkla ord och förstå innehållet.
 • Att lära sig nya ord och korta meningar.
 • Att återberätta vad man har läst.
 • Att läsa i rätt riktningar.  

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Arbetar i par / grupp
 • Vi ska läsa olika enkla typer av texter
 • Göra egna reflektioner om texterna vi läser
 • Jämföra och adaptera svenska texter till albanska
 • Vi kommer att titta och lyssna på några filmer och diskutera med varandra. 

 

Eleven har uppnått målen när... 

 • Kan uttala alla bokstäver .
 • När du kan skillnaden mellan albanska och svenska bokstäver.
 • Berätta något för dina kamrater/ lärare.
 • Kan läsa ord med enkla meningar och förstå innehållen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: