Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål

Skapad 2017-04-17 19:58 i Enheten för flerspråkighet och integration Uddevalla
Undervisning i modersmål innebär att du ska få möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska också stimulera ditt intresse för att läsa och skriva.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Språk är vårt främsta redskap när vi vill kommunicera eller upptäcka världen...

Innehåll

Syfte
Syftet med modersmålet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper och detta sker genom undervisningen. Undervisningen ska förse eleven med möjligheten att fortsätta utveckla sitt språk genom skrift och samtal....

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: