Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idol - Filmrecension

Skapad 2017-04-17 20:03 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att titta på filmen Idol tillsammans. Därefter kommer ni att få skriva en filmrecension.

Innehåll

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att titta på filmen tillsammans.

Därefter kommer ni att få läsa några exempel på olika filmrecensioner och jag kommer att gå igenom hur en filmrecension ser ut och vilka delar som bör finnas med. Vi går igenom ord och begrepp som ni behöver kunna för att följa instruktionerna till skrivuppgiften.
Vi fortsätter att arbeta med verb och koncentrerar oss i detta område på presens (nutid) eftersom det är det tempus ni skall använda när ni skriver recensionen.
Ni skriver i Gafe och jag kommer under arbetets gång att kommentera och ge er tips på hur ni kan förbättra er text. När ni är färdiga får ni ge respons till varandra och utifrån kamratens och min respons bearbeta er filmrecension.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

I din recension kommer jag att bedöma hur väl du kan uttrycka dig skriftligt. När det gäller språket tittar jag på meningsbyggnad, ordförråd, stavning, grammatik. Jag tittar också på hur väl du använder skiljetecken och hur du strukturerar din text  med styckeindelning. Jag bedömer också hur väl du kan sammanfatta filmen, beskriva  karaktärer och miljö samt i vilken utsträckning du får med dig de olika punkterna som en filmrecension bör innehålla.

 

Utvärdering

 Jag kommer att fylla i matrisen nedan och ge er muntlig feedback. Ni kommer att få utvärdera er arbetsinsats genom en skriftlig utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Matris Unikum Sv A åk 7-9

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: