Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi & Mönster i naturen

Skapad 2017-04-17 21:05 i Söderskolan Falkenberg
Syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi ska arbeta med vardagskemi och olika hushållskemikalier. Vi ska också undersöka olika mönster i naturen, framför allt i vatten. Då kommer vi också in på rening av vatten och hur människan påverkar sjöar och vattendrag.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här får du lära dig mer om: 

- hushållskemikalier, t ex olika syror och baser
- hur människan på olika sätt påverkar naturen med sin livsstil (och användning av kemikalier)
- försurning som kan orsaka miljöproblem i naturen
- sjöar och vattendrag och vilka organismer som lever där
- mönster i naturen under t ex vår och sommar (vårtecken som blommor, insekter, frön mm)

Mål

Att lära sig mer om kemin i vardagen. Få kunskaper om ekosystem såsom vattendrag och hur de fungerar och påverkas av människan. Att träna på att göra praktiska undersökningar och dokumentera dessa i skrift och bild. Träna på naturvetenskapliga ord och begrepp.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Filmer

Uppgifter

Laborationer

 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande genom hela arbetsområdet genom bl.a. diskussioner under genomgångar, laborationer och eget arbete.

Test i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  E 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: