Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT Åk 1

Skapad 2017-04-17 21:27 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp tillsammans med dina kamrater och individuellt.

Innehåll

Vad ska vi lära oss

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-20
 • Känna till 10-talen upp till 100
 • Känna till skillnad mellan ental och tiotal
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-20
 • Att arbeta med tallinjen
 • Att arbeta med addition och subtraktion
 • Addition och subtraktion med 10-talsövergång
 • Problemlösning
 • Uppskattning och mätning av längd
 • Geometriska former
 • Symmetri
 • Formulera matematiska uttryck
 • Matematiska begrepp (måttenheter, dubbelt/hälften, udda/jämnt)

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, dubbelt, hälften, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: