Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra-bas, joner och salter

Skapad 2017-04-17 21:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
syror, baser, joner och salter. Försurning av mark och hav.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Genomgång av syror och baser, joner och salter samt dess funktion och egenskaper

Innehåll

Föreläsningar samt laborationer om pH. 

Matriser

Ke
Syra-bas, joner och salter samt försurning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Materia
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  • Ke  E 9
Du kan med stöd förklara vad atomer, joner, Du kan med stöd förklara atomen uppbyggnad, delarnas laddning och hur laddning hos atom och molekyl skapas.
Du kan ge enkla förklaringar till atom, jon. Du kan enkelt förklara atomen uppbyggnad, partiklarnas laddning och hur laddning hos atom och molekyl skapas, samt hur nya ämnen kan skapas Du kan några atomers kemiska tecken och kan ge exempel på någon kemisk formel
Du kan ge utvecklade förklaringar till atom, jon och salter. Du kan på ett bra sätt förklara atomen uppbyggnad, partiklarnas laddning och hur laddning hos atom och molekyl skapas, samt hur nya ämnen kan skapas. Du kan flera kemiska tecken på grundämnen. Du kan beskriva hur en kemisk formel fungerar och ge exempel på någon kemisk formel för en syra och en bas.
Du kan ge välutvecklade förklaringar till atom, jon och salter. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara atomens uppbyggnad, delarnas laddning och hur laddning hos atom och molekyl skapas, samt hur nya ämnen kan skapas. (valenskal) Du kan flera kemiska tecken på grundämnen. Du kan beskriva hur en kemisk formel fungerar och ge exempel på en kemisk reaktion. Du kan några kemiska formler för syra och baser.
Vatten som lösningsmedel
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  • Ke  E 9
Du kan med stöd förklara vad pH -skala, syra och bas är. Du kan med stöd förklara hur vatten sprider syra och bas i naturen
Du kan ge enkla förklaringar till vad pH -skala, syra och bas är. Du kan ge en enkel förklaring till hur vatten sprider syra och i naturen och hur naturen påverkas
Du kan ge utvecklade förklaringar till vad pH -skala, syra och bas är och ge några kemiska formler till syra och bas Du kan ge en utvecklad förklaring till hur vatten sprider syra och i naturen och hur naturen påverkas.
Du kan ge välutvecklade förklaringar till vad pH -skala, syra och bas är och ge några kemiska formler till syra och bas Du kan ge en välutvecklad förklaring till hur vatten sprider syra och i naturen och hur naturen påverkas. Du kan förklara hur vattnets polaritet skapar joner som ger syra och baser
Människans påverkan
Dessutom för eleven resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  • Ke  E 9
Du kan med stöd ge en förklaring till hur människan kan påverka till att göra naturen sur,
Du kan ge en enkel förklaring till någon av människans påverkar till att göra naturen sur. Du kan ge någon enkel lösning till problemet försurning
Du kan ge exempel på någon kemisk reaktion som visar på hur människan påverkar att syra bildas och du kan förklara hur människan kan neutralisera syra. Du har några funderingar om hur människan i fortsättningen kan undvika försurning
Du kan förklara och ge exempel på minst två kemiska reaktioner som visar på hur människan påverkar att syra bildas (med formel). Du kan förklara hur människan kan neutralisera syra (med kemisk formel). Du har funderingar om hur människan i fortsättningen kan undvika försurning, som visar på att du förstått grundproblemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: