Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2017-04-18 08:34 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 6 Religionskunskap

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du kommer lära dig mer om:

 • Olika religioners syn på livet och hur religionerna används
 • Olika livsfrågor som kan vara av betydelse för individen
 • Olika heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna 
 • Vad ordet religion står för
 • Hur religionerna ser på kärlek och vad som händer efter döden
 • Olika syner på vad som kan innebära att leva på rätt sätt, enligt de olika religionerna

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att lära dig genom att:

 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar och samtal
 • diskussioner i grupp
 • Gruppuppgifter
 • enskilt arbete
 • se faktafilmer
 • skriva tanktekartor/stödord
 • arbete med en sammanfattande text

Kommer att bedöma/dokumentation

Elevens bedömning grundar sig på:

 • hur arbetet på lektionerna fungerar
 • deltagande i muntliga diskussioner
 • deltagande i grupparbete/diskussioner
 •  kunskapskontroll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: